Algemene Voorwaarden

 

Waardebon en cadeaubon

Het is niet mogelijk cadeaubonnen in te wisselen tegen contant geld.
Wij zijn niet verantwoordelijk voor verlies, diefstal.

Op jouw vraag, sturen we de cadeaubon naar jou thuis. 

Cadeaubonnen zijn slechts eenmaal te gebruiken, kunnen niet gesplitst worden.

 

Verzenden & retourneren

Verzendingen gebeuren via B-Post.

Ophaling Kan uiteraard ook op ons adres.
Mi-Belle kan niet verantwoordelijk geacht worden voor de beschadiging, diefstal of het verlies van goederen tijdens de verzending via b-post.  Wij doen er alles aan om de goederen zo goed en veilig mogelijk te verpakken.

Recht om af te zien van de aankoop van de goederen

De consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van zijn aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van een motief binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering.
De koper dient het product binnen de 14 kalenderdagen in originele staat,ongebruikt, onbeschadigd, voorzien van alle orginele labels en in originele verpakking terug aan de verkoper te bezorgen : Mi-Belle statiestraat 39 te Langemark.
De verkoper verbindt zich ertoe binnen de 30 dagen na ontvangst van het product het door de koper betaalde aankoopbedrag van het product ( exclusief verzendkosten) terug te betalen op een bankrekeningnummer door de koper betaald.
Bij niet-correcte terugzending conform het voorgaande zal de verkoper niet gehouden zijn tot betaling van enig bedrag en blijft het product eigendom van de koper. Deze kan het dan binnen de 14 dagen terug ophalen bij de verkoper of op uitdrukkelijk verzoek van de koper en op diens kosten terugbezorgd worden aan de koper.
Het risico van de terugzending van het product alsook de kost voor het terugzenden worden uitsluitend gedragen door de koper.

 

Omruiling

Artikelen aangekocht via de webwinkel van Mi-Belle kunnen geruild worden binnen een termijn van 14 dagen, na dag 1 levering en dit op voorwaarde dat het product ongebruikt, onbeschadigd is en voorzien is van alle originele labels. Gedragen, bevuilde, berookte, gewassen, beschadigde of herstelde goederen kunnen niet teruggenomen worden. 
Wij vragen u ook om binnen de 5 werkdagen ons op de hoogte te brengen van het feit dat u een product wenst te ruilen.
De kosten en het risico voor het terugzenden van de producten liggen uitsluitend bij de koper.
Onvoldoende gefrankeerde retourneringen of niet vooraf gemelde retourneringen worden niet terugbetaald.
Wij behouden ons het recht tot weigering van ruiling voor, indien wij vermoeden dat het product beschadigd werd door de klant, reeds gebruikt is of als de redenen ongegrond zijn.

Solden kunnnen uiteraard niet geruild worden!

 

Uw bestelling kan u heel makkelijk en veilig afrekenen.

Ultra veilig betalen met de kredietkaart , Bancontact/Mister cash.

 

PrivacyBeleid

Wij zijn er ons van bewust dat u vertrouwen stelt in ons.

Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkhedi om uw privacy te beschermen.

Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen en hoe we hiermee uw gebruiks ervaring  verbeteren.

Zo bent u er van bewust hoe wij precies tewerk gaan.

Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacybeleid te accepteren.

Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

 

Gebruik va onze diensten

Als u zich aanmeldt voor één van onze diensten vragen we u om persoonlijke gegevens te verstrekken.

Deze worden uiteraard enkel gebruikt om de dienst te kunnen uitvoeren.

De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van mi-belle.

 

Communicatie

Wanneer u een mail of bericht naar ons verzendt, is het mogelijk dat we de berichten bewaren.

Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken uw verzoeken te beantwoorden.

 

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken  geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die hierboven worden beschreven.

Tenzij we van tevoren hierbij u toestemming hebben gekregen.

 

Aanpassen communicatie

Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestand wilt laten halen, kunt u contact met ons opnemen.

 

Klachten

Wij proberen zo goed mogelijk onze artikelen nauwkeurig te beschrijven en verduidelijken aan de hand van foto's.

Indien u twijfelt aan een bepaald product of verdere info wenst, kan u ons altijd contacteren voor meer info.
Wij behouden ons ook het recht voor om onze prijzen aan te passen.
Wij stellen ook alles in het werk om onze producten zo goed mogelijk te controleren op eventuele fouten of gebreken.
Indien er zich eventuele gebreken zouden voordoen aan de artikelen aangeboden op onze website zijn wij hiervoor niet aansprakelijk.
Wij vragen u dan zich te richten tot de desbetreffende fabrikant.

Gelieve ons dit ook mede te delen zodat wij de producten ook extra kunnen controleren.
Wij stellen alles in het werk om eventuele klachten te verhinderen, te verhelpen en op te lossen.
Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor letsels of schade voortkomend uit gebruik van onze producten.

 

Eigendomsrecht

Geen enkel gegeven of foto's van onze site mag gekopieërd of gebruikt worden zonder onze uitdrukkelijke toestemming.

 

Contact Gegevens

Mi-Belle

Statiestraat39

8920 Langemark

0494399398

BE0723.883.284

Info@mi-belle.be